KBBS 2015
       
      Menu konferencji
 
   CELE I TEMATYKA
 

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez firmę Sidus Novum, Uniwersytet Zielonogórski oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Ma ona na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną możliwości transferu wiedzy na temat kryptologii z nauki do biznesu i z biznesu do nauki.

Ubiegłoroczna edycja dotyczyła Monet Internetowych i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród przedsiębiorców, naukowców, jak i studentów. Spotkanie dało możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy uczestnikami, co zaowocowało rozpoczęciem prac nad wspólnymi projektami. Miejscem Konferencji jest Park Naukowo- Technologiczny, Innowacyjne Centrum Regionu, którego zadaniem jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu.Tematyka Konferencji obejmuje (lecz nie jest ograniczona do):
  • Kryptologia - metodologia, techniki i narzędzia
  • Ochrona danych w systemach zdalnych odczytów
  • Aspekty prawne zdalnych odczytów i ochrony danych
  • Architektura systemów zdalnych odczytów
  • Zdalne liczniki
  • Rozwiązania sprzętowo-programowe
  • Analizatory jakości energii elektrycznej
  • Rozwiązania BI (Business Intelligence) dla systemów odczytowych
  • Prezentacje firm


PATRONAT HONOROWY
PATRONAT


PATRONAT MEDIALNY
Organizatorzy


 
 
Webmaster: kbbs@uz.zgora.pl