KBBS 2015
       
      Menu konferencji
 
   MIEJSCE KONFERENCJI
 

Lokalizacja:

Konferencja odbędzie się w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Nowy Kisielin)Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (PNTUZ) powstał w 2005 r. w wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Miasta Zielona Góra oraz Województwa Lubuskiego. W roku 2009 projekt ten został wpisany na Listę Projektów Kluczowych dla Województwa Lubuskiego i w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 otrzymał dofinansowanie na swoją budowę w wysokości ponad 66 mln zł. Od 2015 r. jednostką tą zarządza powołana z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego spółka celowa. W Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. działają Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka oraz Centrum Technologii Informatycznych. Z myślą o podniesieniu innowacyjności regionu województwa lubuskiego, laboratoria znajdujące się w tych Centrach Naukowo-Badawczych zostały tak dobrane aby w specjalistyczny sposób obsługiwać możliwie szeroka grupę przedsiębiorstw w zakresie badań nad rozwojem produktów innowacyjnych.Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego


Nowy Kisielin - ul. Antoniego Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra

 
 
Webmaster: kbbs@uz.zgora.pl