KBBS 2015
       
      Menu konferencji
 
   PROGRAM KONFERENCJI
 
KBBS15
 
wtorek, 17 marca 2015
Otwarcie Konferencji (Aula)
Przewodniczący: Prof dr hab. inż. Andrzej Pieczyński
10:00 - 10:10
 
Sesja I: Techniczne i prawne aspekty zdalnych odczytów (Aula)
Przewodniczący: Prof dr hab. Marek Wójtowicz
10:10 - 11:50
1. PLC PRIME w systemach zdalnego odczytu
  Emil Michta
  10:10-10:30
2. Zastosowanie standardu WiFi w systemach AMR
  Beata Krupanek, Ryszard Bogacz
  10:30-10:50
3. Wykorzystanie technologii GSM w systemach AMR
  Ryszard Bogacz, Beata Krupanek
  10:50-11:10
4. On the Smart Grid Security with the e-balance Project Example
  Krzysztof Piotrowski, Juan Jacobo Peralta Escalante
  11:10-11:30
5. Ochrona danych pomiarowych oraz przeciwdziałanie atakom na liczniki energii
  Marek Wąsowski
  11:30-11:50
 
Sesja II: Bezpieczeństwo danych rozproszonych (Aula)
Przewodniczący: Dr hab. inż. Mariusz Rawski
12:10 - 13:50
1. Aktualne i przyszłe rozwiązania prawne w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych przy przetwarzaniu danych pomiarowych
  Jacek Zimmer-Czekaj
  12:10-12:30
2. Modelowanie wymagań bezpieczeństwa w procesach biznesowych w chmurze
  Marcin Robak, Björn Schwarzbach
  12:30-12:50
3. Malware - przegląd zagrożeń i środków zaradczych
  Tomasz Gierszewski
  12:50-13:10
4. Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych - na przykładzie CodeIgniter framework
  Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Bazydło, Remigiusz Wiśniewski
  13:10-13:30
5. Project Smartie: Security, Privacy And Trust For Data Exchange In Smart Cities
  Anna Sojka-Piotrowska
  13:30-13:50
 
Sesja III: Metody kryptograficzne w praktyce (Aula)
Przewodniczący: Dr inż. Emil Michta
14:10 - 15:30
1. Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych
  Grzegorz Łabiak, Marek Węgrzyn
  14:10-14:30
2. Rozproszony system do kryptoanalizy szyfrów opartych na krzywych eliptycznych
  Krzysztof Skowron, Mariusz Rawski, Paweł Tomaszewicz
  14:30-14:50
3. Kompresja punktów na krzywych eliptycznych
  Robert Dryło
  14:50-15:10
4. Wykorzystanie niewymierności liczb w generowaniu kryptograficznie bezpiecznych ciągów pseudolosowych
  Marcin Kowalewski, Marek Wójtowicz
  15:10-15:30
 
środa, 18 marca 2015
Sesja P1 (Aula)
Przewodniczący: Dr inż. Janusz Jabłoński
09:30 - 10:50
1. AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej
  Marcin Nowakowski
  09:30-09:50
2. Systemy monitorowania energii w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  Marcin Jarnut, Dariusz Przybyłek
  09:50-10:10
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem na podstawie uzyskanych danych z systemu AEL
  Dariusz Przybyłek
  10:10-10:30
4. Zachodnia Grupa Zakupowa, negocjacje warunków
  Krzysztof Kaczanowski
  10:30-10:50
 
Sesja P2 (Aula)
Przewodniczący: Mgr inż. Marcin Nowakowski
12:10 - 14:10
1. Opiniotwórcza rola Izby Rzeczoznawców PTI w ocenie projektów informatycznych
  Tomasz Szatkowski
  12:10-12:30
2. System monitoringu i zarządzania zużyciem energii elektrycznej
  Grzegorz Tadra, Radosław Grech
  12:30-12:50
3. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a systemy zarządzania energią
  Ewelina Łukasik-Morawska
  12:50-13:10
4. Prezentacja Klastra eCoop
  Jacek Starościc
  13:10-13:30
5. Przechowywanie danych w chmurze - prawne problemy.
  Dariusz Szostek
  13:30-13:50
6. Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych
  Rafał Prabucki, Damian Klimas, Marcin Staśko, Rafał Nagadowski
  13:50-14:10
 
Zamknięcie Konferencji (Aula)
14:10 - 14:20
 
W1: Sieć Enterprise Europe Network skutecznym narzędziem międzynarodowego transferu technologii
 
wtorek, 17 marca 2015
Otwarcie warsztatów i wprowadzenie (sala 111)
09:30 - 09:45
 
Innowacja – Technologia – Rozwój (sala 111)
Prelegent: Jędrzej Danilewicz
09:45 - 11:00
 
Międzynarodowy Transfer Technologii, a Enterprise Europe Network (sala 111)
Prelegent: Jędrzej Danilewicz
11:15 - 13:30
 
Podsumowanie i dyskusja (sala 111)
13:30 - 14:00
 
W2: Międzynarodowy transfer technologii – wdrażanie innowacji
 
środa, 18 marca 2015
Otwarcie warsztatów i wprowadzenie (sala 111)
09:30 - 09:45
 
Zarządzanie innowacjami (sala 111)
Prelegent: Karol Dąbrowski
09:45 - 10:30
 
Audyt technologiczny - mapowanie zapotrzebowania na nową technologię (sala 111)
Prelegent: Karol Dąbrowski
10:30 - 11:15
 
Pozyskiwanie informacji o nowych technologiach (sala 111)
Prelegent: Karol Dąbrowski
11:30 - 13:00
 
Czy brak innowacji – transferu technologii - może stanowić zagrożenie dla bytu Przedsiębiorstwa (sala 111)
Prelegent: Karol Dąbrowski
13:00 - 13:45
 
Podsumowanie i dyskusja (sala 111)
13:45 - 14:00
 
W3: Warsztaty studenckie
 
wtorek, 17 marca 2015
Korporacyjne rozwiązanie mobilne z wykorzystaniem Windows 8.1 (sala 101)
Prelegent: Bolesław Maliszewski (Apator Rector)
10:30 - 12:00
 
Integracja systemu U2F Rublon z aplikacjami internetowymi (siedziba firmy ASTEC)
Prelegent: Michał Wendrowski (Rublon)
12:30 - 15:00
 
 
 
Webmaster: kbbs@uz.zgora.pl