KBBS 2015
       
      Menu konferencji
 
   INFORMACJE DLA AUTORÓW
 


Z pomocą wydawnictwa BTC artykuły autorów zostaną opublikowane w monografii.

Publikowane artykuły powinny być przygotowane w języku polskim i zawierać co najmniej dziesięć stron książkowych.

Za publikację są przewidziane cztery punkty.Instrukcja przygotowania referatów na Konferencję KBBS 2015 (plik KBBS14_Instrukcja.docx - 36kB)

oraz wzorzec dla MS WORD (kbbs.dotx - 39kB) 
 
Webmaster: kbbs@uz.zgora.pl